घर > समाचार > कम्पनी समाचार

CCTV हाम्रो क्यान्टन फेयर बूथ भ्रमण गर्नुहोस्

2023-05-03

२ चरण क्यान्टन फेयर (२५, अप्रिल) को समयमा, CCTV हाम्रो बुथ भ्रमण गर्न आउँछ, यो अचम्मको खबर हो। उनीहरु एक्कासी आएपछि हामी छक्क पर्छौं ।